Piraten en Prinsessen

Piraten en Prinsessen

gelijke kansen stimuleren in de ontwikkeling van jongens en meisjes

Home

Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen. Het project ‘Piraten en Prinsessen’ gaat over genderstereotypen, dus over de verwachtingen van onze maatschappij ten aanzien van mannen, vrouwen, jongens en meisjes.

Deze genderstereotypen worden niet vaak meer bewust geuit, omdat we eigenlijk wel weten dat ze niet waar zijn. Toch zijn ze onbewust wel degelijk aanwezig : denk maar eens aan kledingwinkels. Daar zie je vaak heel duidelijk verschil tussen jongens- en meisjeskleding. Terwijl iedereen ook wel weet dat niet alle meisjes graag met glitters rondlopen en niet alle jongens van truien met dinosaurussen houden.

Niemand wordt met genderstereotypen geboren, maar hoe ontwikkelen kinderen dan stereotypen? Hierin spelen de denkbeelden van ouders over gender en de manier waarop ouders zoons en dochters opvoeden een belangrijke rol. Maar daarnaast beïnvloeden leeftijdsgenoten, de media en de schoolomgeving van het kind de beeldvorming over gender. In de totstandkoming van genderstereotypen is de schoolomgeving van het kind dus een belangrijke factor.

Stereotypen leiden ertoe dat jongens en meisjes bepaalde eigenschappen meer ontwikkelen. Bewustwording en omzeiling van genderstereotypen in de klas is cruciaal om jongens en meisjes dezelfde kansen te geven in de maatschappij.