Logo Universiteit Utrecht

Piraten en prinsessen: gelijke kansen stimuleren in de ontwikkeling van jongens en meisjes

Home

Dit project bevordert de bewustwording van genderstereotypen in het primair onderwijs, door het bieden van concrete handvatten aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers over hoe zij kinderboeken, theater en spelactiviteiten kunnen inzetten om jongens en meisjes op gelijke wijze te stimuleren in hun ontwikkeling.

Recent geesteswetenschappelijk onderzoek naar de sociale werking van literatuur, spel en theater heeft specifieke mechanismes blootgelegd die uitnodigen tot een open gesprek over genderrolpatronen. Door deze mechanismen bewuster toe te passen in de praktijk, kan in de ontwikkeling van kinderen de geijkte rolverdeling worden doorbroken. Op termijn kan dit er bijvoorbeeld aan bijdragen dat meer meisjes voor techniek kiezen.