Piraten en Prinsessen

Piraten en Prinsessen

gelijke kansen stimuleren in de ontwikkeling van jongens en meisjes

Opzet training

Deze training betreft een professionaliseringsactiviteit voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers die werken met kinderen in de leeftijd tot 8 jaar. De leermodule bestaat uit een combinatie van deelnemersbijeenkomsten en online training.

Leerdoelen:

  • Deelnemers leren bewuster om te gaan met man-/vrouwstereotypes en leren deze te herkennen in kinderboeken en spelactiviteiten.
  • Deelnemers krijgen inzicht in hoe literatuur, spel en theater kunnen worden ingezet om gelijke kansen in de ontwikkeling van jongens en meisjes te bevorderen in het klaslokaal.

Opzet van de training:

  • Introductiebijeenkomst. Deelnemers krijgen inzicht in stereotypes in kinderboeken en spelmateriaal en in de relevantie ervan voor de ontwikkeling van kinderen.
  • Fase 1 : online training. Thema: kinderboeken.
  • Fase 2 : online training. Thema: spel en interactie.
  • Fase 3 : online training. Thema: theater.
  • Reflectiebijeenkomst. Deelnemers wisselen ervaringen uit, reflecteren en formuleren eigen leerpunten voor de toekomst.